Промышленная защита стен - производство, продажа, монтаж

З 20.09.2015 стали чинними окремі положення Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Що це означає для виробника?

Давайте поговоримо.

 

У перекладі з англійської НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) означає «аналіз небезпечних факторів та критичні точки контролю». Як система управління безпечністю харчової продукції НАССР з’явилася у кінці 90-хх рр. минулого століття у США, коли управління з контролю за харчовими продуктами та ліками (FDA) оприлюднило вимоги до рибної продукції та морепродуктів. Згодом система НАССР розповсюдилася і на виробництво інших продуктів, а після прийняття Регламенту ЄС №852/2004 щодо гігієни харчових продуктів системи контролю на основі принципів НАССР стала обов’язковою.

 

З вересня 2015 року розпочато впровадження цієї системи і в Україні. Оскільки впровадження процедур НАССР потребує часу й ресурсів, то законом передбачено перехідний період. У залежності від типу харчового продукту виробникам дали часу 2-3 роки. До 2018 року усі підприємства харчової промисловості мають відповідати нормам НАССР.

 

Ті, хто не знайомий з НАССР, вважають цю систему складною, витратною, а часто і непотрібною. Але це не так.

 

Це не складно. Система ґрунтується на здоровому глузді контролю і логіці оцінювання та попередження ризиків. Підприємство, що впроваджує НАССР, має знати свою продукцію, сировину та технологічні процеси, а також розуміти чинники, які можуть загрожувати здоров’ю споживача цією продукції.

 

Впровадження системи НАССР окупиться . Адже на відміну від традиційної системи управління якістю продукції, коли невідповідність виявляється вже на стадії готового продукту, НАССР запобігає проблемі у процесі виробництва, що негайно виражається в конкретних результатах: скорочується кількість неякісної продукції та знижується її собівартість. Результати опитувань свідчать, що в середньому підприємства втрачають близько третини своєї ринкової частки в разі доведеної проблеми із продукцією.

 

Це вигідний і потрібний захід. В умовах кризи зазвичай усі підприємства стикаються із проблемою падіння рівня продажів. Взятий Україною курс на ЄС підвищує кількість імпортних товарів, що однозначно загострить конкуренцію. Отримавши ширший вибір, споживачі стають краще поінформованими, а криза змушує їх бути більш ощадливими і розбірливими. Та і супермаркети вимагають від постачальників гарантії безпеки і якості, адже ніхто не хоче відповідати перед обуреним споживачем за неякісну продукцію. Такими гарантіями і є наявність НАССР на підприємстві. Водночас НАССР – це «вхідний квиток» на іноземні ринки. НАССР забезпечує зростання вартості компанії і привертає іноземний капітал.

 

Отже, безперечно робота по впровадженню системи НАССР має певну вартість і це збільшує витрати виробника. Але за міжнародною практикою, її окупність становить 1-2 роки, а за оцінками українських підприємств, які вже впровадили сучасні системи управління безпечністю харчових продуктів, продажі продукції протягом двох років зростаюсь на 15-25 %. Тобто НАССР дає вам ефективно кероване виробництво, економію витрат, мінімізацію ризиків, прихильність покупців та можливість виходу на міжнародний ринок.

Інвестуйте у розвиток!